0760-224 757

Verksamhetsberättelse 2022

1 Mål och måluppfyllelse

Ljungskile Ridklubb är en fantastisk förening med en bred verksamhet. Styrelse och övriga ideella krafter har under det gångna året verkat för att uppnå de mål och målsättningar som har beskrivits i verksamhetsplanen för 2022.

Medlemmar har aktivt bidragit till att utveckla föreningen, genom engagemang och insatser.

2 Arbetet under året

2.1 Ledning och strategiskt arbete

Under året har personal och ungdomsgruppen presenterats på våra sociala medier för att våra medlemmar ska få kännedom om vilka de är.

Styrelsen har under 2022 arbetat efter en modell med delat ordförandeskap.

Styrelsen har under året arbetat vidare med målsättningen att olika styrelsemedlemmar, utöver att vara ledamot eller suppleant, även ska ha specifika ansvarsområden inom föreningens verksamhet.

Ljungskile Ridklubbs hemsida, Facebooksida och Instagram är viktiga kommunikationskanaler. Dessa är föreningens fönster utåt mot våra medlemmar och andra intresserade. Just nu når vår Facebooksida 1131 personer som alla ”följer” föreningen. På Instagram har 818 följare. Vi ser att detta är viktiga kanaler för information.

2.2 Medlemmar och kunder

Ljungskile Ridklubb är en förening som bygger på ideella krafter. Under 2022 har medlemmars insatser varit mycket uppskattade, såsom välbehövliga julklappar till våra hästar, årselever, stallvärdar, engagemang vid sjuka hästar och stallskötsel.

Medlemmar har varit funktionärer i samband med tävlingar och andra aktiviteter.

Vår målsättning har varit att engagera ideella krafter därför att medlemmarnas

engagemang är en förutsättning för föreningens utveckling och överlevnad.

Föreningen är tacksam för de ideella krafter som hjälpt till under året.

Ridskoleverksamheten har under året i genomsnitt haft 190ridande per vecka (barn, ungdomar och vuxna) fördelade i fasta ridgrupper.

Varje vecka har vi också haft ca 3 ridande på privatlektioner.

Dessutom har vi haft tävlingar, dressyr/hoppkurs, läger och lovaktiviteter m.m.

Våra ridinstruktörer har fortsatt arbetet med tydliga och enhetliga lektioner med planerade teman och mål vilket gör det lättare för eleven att känna sig förberedd på vad som ska ske på lektionerna under terminen. På ”Min Ridskola.se ” kan våra medlemmar se viken häst dom ska rida under sin lektion, lätt avboka sin ridlektion och boka igen-ridning och anmäla sig till kurser m m.

Vi har haft klubbtävlingar i hoppning och dressyr. Vi har startat ett samarbete med Uddevalla Ryttarförening och varit funktionärer vid deras lokala hopptävling.

Vi har haft stallvärdar som hjälpt till i stallet på eftermiddagar/kvällar och på helger, då elever behövt en hjälpande hand. Vi tackar er alla för all fin hjälp ni ger till klubbens elever och även till deras föräldrar. Det finns plats för fler.

Under året har ”Projektet Egen häst” bytt namn och övergått till årselever.

Föräldrautbildningen har under året genomförts i samband med uppstart av nybörjargrupp.


Här följer ett axplock av aktiviteter från 2022.

·         Årselever

·         Programridning (dressyr)

·         Kul på påsklovet

·         Lokal dressyrtävling

·         Lagtävlig division 3 dressyr ponny

·         Ungdomsgrupp, Halloweenkväll, rykttävling, käpphästhoppning, luciafirande, julklappsutdelning/julpynt i          stallet, stallbästis

·         Ombyggnation i stallet, boxar och belysning

·         Gymnasieelever

·         TBE-vaccination

·         40års-jubileum

·         Teorivecka

·         Loppis

·         WE-lektioner

·         Hyra häst under sommaren

·         Lovkul i stallet

·         Grönt kort kurs

·         Hopp/dressyrkurser

·         Prova-på-ridning

·         Arbetsdag utomhus

·         Aktivitet Ljungskile

Vi har haft lovaktiviteter i form av hopp och ”lyxigare” dressyrkurser och hästar har hyrts ut under sommaren. Vi har haft utomhusaktiviteter anpassade till rådande klimat. Dessa dagar har varit populära och föreningen har fått barn att spendera sina lovdagar i stallet, och därmed fått både häst-och stallkunskap. 

Under vecka 44 bjöd vi på en teorivecka som innehöll hoppclinic med Julia Myrsjö Henriksson, föreläsning om mental träning med Ellinor Von Essen, dressyrclinic med Ulrika Högberg, löshoppning med våra lektionshästar och hästvård med Malin Olsson.

Under året har vi haft två omgångar av Idrottsrabatten. Vi har sålt en omgång med NewBody. Intäkterna har gått till utrustning till hästarna.

Under året har ungdomsgruppen startas upp, idag är det 5 stycken ungdomar som ordnar aktiviteter för klubbens yngre medlemmar.

Vårt café Krubban har dagligen varit öppet genom självservering och drivits av styrelsemedlemmar. Under klubbens tävlingar har caféet varit öppen med bemanning.

Vår loppis i klubbhuset genererar intäkter till klubben, genom medlemmar som skänkt och köpt.

Vi har röjt sly runt anläggningen, i hagar och längs med vår ridstig. Det har också städats i café och andra utrymmen på anläggningen.

Ljungskileridklubb har under VT haft ett ponnylag i division 3 dressyr som gick till final som var den 5/6 på Landvetterryttarförening.

Vi har haft ett fortsatt samarbete med Uddevalla gymnasieskola. Eleverna som utbildar sig med inriktning häst har sin praktiska utbildning på klubben.

Vi samarbetar kring föreningsutveckling med SISU, Idrottsutbildarna Väst.

Föreningen har en medvetet bred profil. Den är öppen för barn, ungdomar och vuxna med olika kunskapsnivåer och inkluderar både ridskole- och tävlingsverksamhet.

2.3 Hästar och anläggning

Under året har arbetet med anläggningen fortgått. Detta har finansierat genom egna medel och bidrag från stiftelser, sponsring samt kommunala medel som styrelsen ansökt om.

En blandning av egna hästar och foderhästar har använts på ridklubben. Vid årets slut hade föreningen 13 egna och 2 foderhästar. Det är en stor uppgift att balansera antalet hästar med olika prestanda, karaktär och storlek i förhållande till gruppen ridande, deras ålder, kunskap och storlek.

Under året har vi köpt 1 ny häst.

2.4 Personal

Personalstyrkan har under året bestått av fyra personer fördelat på 2,5 tjänster. En verksamhetschef med undervisning plus stalltjänst 100%, en instruktör med stalltjänst 100 %, en instruktör med ansvar för lektioner tisdagar och lördagar,11 tim  och en stalltjänst 50 % Ordinarie personal erbjuds friskvård och de får massage en gång per månad för nacke och axlar, detta har fortsatt under 2022.

Under året har personalen fortbildats.

2.5 Ekonomi och resurser

Verksamhet innefattar ansvar för såväl personal, hästar och anläggning. Detta kräver att det finns en ekonomisk stabilitet. Det är och kommer att förbli en viktig uppgift för styrelse och personal att ha en hög kostnadsmedvetenhet för att kunna hålla budget och skapa utrymme för utveckling av verksamhet och anläggning.

 

Föreningen har för tillfället 10 boxar i hyrstallsdelen, varav 4 är reserverade för skolhäst. Vid årsskiftet var 6 boxar uthyrda.

 

Ur ekonomisk synvinkel är de ideella insatserna oerhört viktiga. Verksamheten kan inte enbart bygga på anställd personal utan måste drivas framåt av engagerade medlemmar.

 

Styrelsen på Ljungskile Ridklubb verkar helt ideellt utan någon form av ersättning.

3 Slutord

Vår förening är en familjär och trivsam ridklubb med många stora utmaningar framför sig.

Styrelsen har arbetat för att skapa och behålla en livskraftig förening.

Vi i styrelsen vill tacka alla anställda, medlemmar, föräldrar och alla ideella krafter som lagt ner ett stort arbete och engagemang i vår verksamhet under året. De arbetsinsatser som ni bidragit med är mycket viktiga och uppskattade för vår förening. Utan dessa ovärderliga krafter skulle inte vår förening fungera. Ni gör föreningen till vad den är - en förening som sprider glädje!